Familieterapi

Familieterapi

Leve bedre liv, sammen.

Hvornår kan familieterapi hjælpe?

Når man er en familie, så kan der ind imellem opstå nogle uhensigtsmæssige vaner eller mønstre i måden, man er sammen på. Det kan betyde, at de enkelte familiemedlemmer i jeres familie ikke trives, at I oplever dårlig stemning, eller at nogle af jer, oplever at blive begrænset i at skabe det liv, I ønsker jer i familien.

Det kan være, at I er kommet ind i nogle vaner med at genere eller såre hinanden. Det kan være I oplever spiseforstyrrelser, sengetisseri, mavepine, kræsenhed, børnene styrer de voksne, frygt for at være væk hjemmefra, forkælelse og meget andet.

Det kan for eksempel opstå, hvis I oplever en periode med sygdom, meget arbejde, flytning, uopmærksomhed og helt sikkert også i den seneste periode med hjemmeskole og hjemmearbejde i forbindelse med corona.

Hvordan foregår det?

Familiesamtaler foregår ved, at forældre og børn og evt. andre, der bor i husstanden, mødes med mig. Hvor vi arbejder med at opdage og give slip på de uhensigtsmæssige vaner og etablere nogle gode vaner, der giver plads til at familien kan trives, have det rart sammen og give plads til hinandens udvikling, ønsker og drømme.

Ofte vælger jeg også, at foreslå familiesamtaler i forbindelse med at jeg taler med et barn individuelt. Børn, der har det svært, er ofte påvirket af måden familien fungerer på eller af måden I som familie forstår barnet og dets problemer på. Eller det kan være omvendt. Det at jeres barn mistrives, kan betyde at I som familie begynder at fungere anderledes. Ved at I som familie forandrer jer gennem familiesamtaler, kan I hjælpe jeres barn til at få nye muligheder for at udvikle sig og trives.

Det er min erfaring, at familieterapi er en rigtig god måde, til at få de ting løst. Til glæde for alle familiens medlemmer.

Det tager som regel mellem 3-5 sessioner af 2 timer, hvor I som familie kommer sammen. Men ind i mellem, giver det også mening at tale enkelt-eller parvis med nogle af familiens medlemmer.

Ring og få et bud på, hvor langt et forløb I som familie har behov for.
I familiesamtaler arbejder jeg ud fra en systemisk forståelse og et narrativt perspektiv. Jeg er primært inspireret af Salvador Minuchin, Maurizio Andolfi og Michael White. Men trækker også på generel viden om udviklingspsykologi og andet.

Hvordan foregår det Praktisk?

Det er min erfaring, at familieterapi er en rigtig god måde, til at få de ting løst. Til glæde for alle familiens medlemmer.

Det tager som regel mellem 3-5 sessioner af 2 timer, hvor I som familie kommer sammen. Men ind i mellem, giver det også mening at tale enkelt-eller parvis med nogle af familiens medlemmer.
Ring og få et bud på, hvor langt et forløb I som familie har behov for.

Ring og lav en aftale i dag.

Mandag – Fredag
fra 9 til 16

+45 28715237