Terapi med børn

Terapi med børn

Tag det næste skridt

Hvornår kan terapi hjælpe

Som forælder kan man af og til opleve at ens barn er i vanskeligheder.

Det kan være dit barn går lidt i stå med den almindelige udvikling og lige som ikke følger med de jævnaldrende: Det kan for eksempel være måden dit barn leger på, det sproglige eller måden det lærer på.

Det kan også være dit barn samler nogle uhensigtsmæssige vaner op. For eksempel: Kræsenhed, spiseforstyrrelser, grimt sprog, pjække, søge ensomhed, afhængighed af indviklede ritualer ved fx sengetid, afhængighed af computerspil og mange andre.

Det kan også være, at det bliver svært at være sammen med jævnaldrende. Måske oplever dit barn at det ofte går galt sammen med de andre. Det kan opleve sig overset, opleve at blive viklet ind i andres konflikter, eller at få for meget opmærksomhed.

I dit barns liv, kan der være en lang række af ting, som kan blive svært.

Her kan terapi med børn ofte være den proces, der gør, at dit barn får mere styr på det, I oplever som svært.

Hvordan foregår det​

Når jeg har terapi med børn, så starter jeg altid med en samtale med jer forældre. Og i vil som forældre være tæt inddraget i hele forløbet. I er de personer i jeres barns liv og jeres måde, at hjælpe jeres barn på, har altafgørende betydning for jeres barns udvikling, trivsel og muligheder i livet.

Når jeg møder jeres barn, så fokuserer jeg på, at jeres barn skal opleve sig tryg her. Vi skal være i et stort lyst rum. Jeg har legetøj og tegnegrejer som vi kan bruge. Alt afhængig af, hvad jeres barn har behov for, for at vi kan lave et trygt samarbejde om at få jeres barn til at trives.

Jeg hjælper jeres barn til at få øje på, hvilke ønsker og håb det har for sit liv her og nu, og jeg hjælper det til at opdage, at noget forandring er mulig, og hvordan det selv, kan få indflydelse og mulighed for at være med til at forandre sit liv -sammen med jer.

Når jeg arbejder med børn, arbejder jeg ud fra et systemisk perspektiv. Primært inspireret af Minuchin og Andolfi. Men jeg trækker også på andre retninger som for eksempel. Bowlby, Antonovsky, Susan Hart. Og deres forståelser af børn og udvikling, tilknytning, mening og leg som terapeutisk redskab.

Hvordan foregår det praktisk

Terapi med børn, kan ofte være den proces, der gør, at dit barn kommer i trivsel ved at få mere styr på de svære ting. Det tager som regel mellem 3-10 sessioner, alt afhængig af , hvad dit barn har behov for hjælp til. Ring og få et bud på, hvor langt et forløb, dit barn har behov for.

Ring og lav en aftale i dag.

Mandag – Fredag
fra 9 til 16

+45 28715237